Peníze jsou až na prvním místě

Lidé humanisticky založeni, kteří jsou orientováni na službu druhým, k hromadění majetku obvykle nemají příliš kladný vztah. Ovšem humanismus může fungovat jen tam, kde je silná ekonomika. Humanismus a zralá ekonomika země by měla jít ruku v ruce. Jen tato symbióza zaručuje rozkvět země.
tapeta z bankovek

Proto i lidé zaměřeni na péči o druhé chtě nechtě pochopili, že pokud mají opravdu efektivně pomáhat druhým, potřebují kvalitní zdroje financí. Oblast, která se zabývá sháněním zdrojů pro neziskový sektor, se nazývá fundraising. Jedná se o činnost, kdy se získávají peníze na obecně prospěšnou činnost. Nemusí se nutně jednat o sociální péči, ale také o nemocnice, vzdělávací zařízení, církve.

Jsou různé prostředky, jimiž lze získávat peníze od investorů. Například prodej výrobků, poskytování služeb nebo pořádání benefičních akcí.

Pomáhat k prosperitě

Z toho vyplývá, že na ekonomické otázky se musí zaměřit i lidé, kterým je blízké pomáhat lidem. Přehodnotit negativní vztah k financím je třeba také v oblasti samotné pomoci.
euro bankovky

Samozřejmě efektivní pomoc je také ta, která vede k rozvoji vlastní prosperity. Není efektivní investovat peníze tam, kde není potenciál. Ten potenciál je důležité odhalit a rozvíjet ho. Typickým příkladem je například pomoc chronicky nezaměstnaným, kteří se ani příliš nesnaží hledat si práci. Systém pomoci by měl být především motivující, aby se dotyčnému vyplatilo práci si hledat a zároveň se ušetřily státní peníze, které mohou být vynaloženy třeba na zdravotnictví. Dalším typickým příkladem pak jsou například rozvojové země. Ty jsou závislé na pomoci vyspělých států, spoléhají na ni, ale motivace k vlastní prosperitě nebo rozvoji státní ekonomiky je nulová. Existuje celá řada projektů pro rozvoj podnikání v těchto zemích, ale jen málokteré jsou úspěšné. V těchto zemích bohužel platí, že pokud někdo dosáhne za podpory západu vyššího vzdělání, schází chuť zůstat v rodné zemi a přispět k jejímu rozvoji, pravidlem je, že dotyčný člověk se stěhuje do zahraničí za lepším životem. Hrubý domácí produkt zůstává i díky tomu nízký.