Aby bylo v penězích jasno

Není ničím nepochopitelným, že my lidé potřebujeme peníze, abychom mohli vést normální život. Všichni přece dobře víme, že to bez nich nejde, že bez peněz si nic nepořídíme, a tudíž sotva obstojíme. A protože není jiné cesty, necháváme se my lidé v produktivním věku obvykle zaměstnat, abychom dostávali výplatu, která nám potřebný životní standard (doufejme) zajistí.

Jenže ono to s tou výplatou není právě snadné a lehce srozumitelné. Je dost těch, kdo tápou a neznají dost možná ani ty nejběžnější termíny, které se s touto problematikou pojí. A když tomu někdo nerozumí, často se musí potýkat s nejrůznějšími potížemi. A to třeba i jenom ve chvíli, kdy nesprávně chápe pojmy hrubá a čistá mzda.

zloté v kapse

Ti zkušenější z nás pochopitelně vědí, že to není totéž. A mnozí vědí logicky i to, že nejde jen o slovíčkaření, že je tu i zásadnější rozdíl. A to ten, že zatímco hrubou mzdu podnik svým zaměstnancům nabízí a vyplácí, je to jenom mzda čistá, která se nakonec až k zaměstnancům dostane. A tyto dvě mzdy se liší o výši daně z příjmu a zdravotního a sociálního pojištění. A liší se v neprospěch zaměstnance, pochopitelně.

A tak by měl člověk takový rozdíl chápat a měl by být schopen si ho i vypočítat. Jenže přesto to leckdo nechápe a je ještě méně těch, kteří to zvládnou bez pomoci účetního. A přitom na tom vlastně vůbec nic není. Když totiž zaměstnanec chce, zvládne za něj výpočet čisté mzdy https://www.kalkulackacistemzdy.cz/. Což je kalkulačka umístěná na internet, do které stačí zadat jenom pár relevantních čísel a každý rázem může vědět, na čem je. Tedy kolik dostane ze slíbené hrubé mzdy opravdu na ruku.

stahování peněz

A takový výpočet je nejen jednoduchý, ale také zásadní. Protože jenom ten, kdo ví, kolik peněz si vážně vydělá a s kolika bude muset žít, má jistotu, že ho nezaskočí finanční tíseň, s níž nepočítal a jež může souviset třeba s tím, že očekával hrubou mzdu a dostal jen tu čistou.