Laktační psychózu raději nepodceňujte

Každá žena jednou dospěje do fáze, kdy si přeje mít vlastní miminko. Ovšem už ne každá si dovede živě představit to, co vše péče o nově narozeného člena obnáší a do jaké míry změní tato životní situace její osobnost. A taktéž nemůže žádná žena předem vědět, jestli to dokáže unést a je na to už opravdu připravená.
novorozenec po porodu

Nepříjemnost, jakou je psychóza

Příliš velká zodpovědnost, která se na ženu – matku po narození miminka přenese, dokáže být někdy i neúnosná. Laktační psychóza je nemoc, kterou ani žena, která právě porodila nemůže příliš ovlivnit. Přesto s ní musí bojovat a mít podporu celé její rodiny.
Jak se tato nemoc projevuje? Mezi nejčastější průvodce patří:
1. Hormony– ty mají na svědomí fakt, že všechny starosti, bolesti a průběh porodu, jsou pro ženu najednou neúnosné do takové míry, že se to odráží na její psychice.
2. Dědičnost– i ta může hrát velkou roli ve stavu, kdy žena po porodu podlehne depresím a pocitu úzkosti.
3. Závislosti– i závislost na alkohole, drogách nebo jiných omamných látkách může v ženě vyvolat poruchu, která ovlivní její poporodní stav.
batole s čelenkou
Do jaké míry může laktační psychóza ovlivnit péče o právě narozené miminko?
Odpověď zní – do značné! Žena, která trpí úzkostnými stavy a je nadmíru plačtivá, propadá stavům deprese a je citlivější než jiná matka po porodu. Může tedy své dítě zanedbávat a dokonce ani nepřijat fakt, že je její a musí se o něho starat. S touto nemocí se často spojuje i zvýšený sklon k sebevraždě nebo vraždě čerstvě narozeného potomka. Proto je nevyhnutelné, aby bylo ženě, která psychóze podlehla – nevyhnutelně pomoci!

Léčba a návrat zpátky do života

Rodinný příslušníci včetně partnera, by měli být informováni o tom, co vše čerstvá maminka prožívá.Vyhledat by pak měla pomoc psychiatra a miminko by se mělo podrobovat častým návštěvám u pediatra, který zhodnotí, jestli není zanedbané tím, že maminka není schopná (díky emočním stavům) dát mu stoprocentní péči.
Žena, která trpí touto nemocí, by měla být odpoutaná od všeho strachu a úzkosti, která ji trápí a měla by jí být nabídnuta pomoc s miminkem. Pokud ovšem budete brát léky a řádně odpočívat, můžete se brzy dostat zpátky do stavu, kdy budete veškerou péči o miminko zvládat.
Taktéž ukončení kojení pomáhá zbavit se rychlého návalu hormonů, které v ženě tyto stavy můžou podnítit. Každopádně léčba a nový start je možný, pokud budete věnovat pozornost tomu, že je nutné zakročit a něco s touto nemocí dělat.