Čím se liší skladové kontejnery od těch přepravních

Čím se liší skladové kontejnery od těch přepravních

Prakticky jakékoliv zboží tráví naprostou většinu doby, než se dostane k cílovému zákazníkovi v kontejnerech. Ty mají jediný účel: zabránit, aby došlo k jejich poškození a aby je bylo možné snadno dopravit na místo určení. Samozřejmě každý typ zboží je jiný. Není tedy divu, že existuje mnoho různých typů kontejnerů. Ty se dělí jak podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, podle typu zboží, které pro které jsou určeny, tak i z hlediska svého účelu.

větší množství kontejnerů

Zde máme na mysli přepravní a skladové kontejnery schoellerllibert.com. Avšak ačkoliv se na první pohled nemusí příliš lišit, ve skutečnosti mezi nimi rozdíly jsou. Ty vychází z jejich základní funkce i uplatnění. Jsou nutné pro to, aby každý z nich mohl plnit svou funkci co nejlépe.

Ty přepravní jsou, jak již název napovídá, určeny k přepravě zboží. Mohou se pohybovat po lodi, železnici, ale i s pomocí nákladního automobilu. Z tohoto důvodu musí být relativně lehké, aby jejich váha dopravní prostředek zatěžovala co nejméně a bylo jich tak možné naložit co nejvíce. Také musí být odolné vůči nárazům či prudkým změnám pohybu. To znamená, že uvnitř musí být možnost, jak přepravovaný náklad upevnit tak, aby se nepoškodil. Koneckonců, odběratel nebude platit za poškozenou dodávku.

uvnitř skladového kontejneru

Oproti tomu ty skladovací jsou podstatně robustnější. Předpokládá se, že v nich věci stráví poněkud delší dobu. Musí je tedy chránit před vnějšími vlivy, jako jsou vlhkost či teplota a také před zcizením.

Proto jsou často napevno zabudovány, i když to nebývá pravidlem. Jejich přemístění, pokud je potřeba, bývá poněkud náročnější. Na druhou stranu poskytují mnohem lepší ochranu a je mnohem snazší v nich vytvořit speciální atmosféru, nutnou například u čerstvých potravin, aby se před cestou k zákazníkovi nezkazily.

Je tedy jasné, že se jejich konstrukce bude diametrálně lišit. Na první pohled tak mohou vypadat stejně, avšak, jak je vidět, je to jen zdání. Koneckonců, i zde platí, že funkce určuje formu.